Gyékényes és Vidéke Lokomotiv Horgászegyesület

8852 Zákány, Orgona u. 1.

info@gyekenyesihorgaszat.hu

Szállásajánlatok a gyékényesi tó környékén

Szállásajánlatok a gyékényesi tó környékén

Hasznos linkek

Gyékényes Község
www.gyekenyes.hu

Események

A Pécsi Ítélőtábla a Matarits Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Matarits Tamás ügyvéd 1054 Budapest, Bank utca 6. II/9.) által képviselt Gyékényes és Vidéke Lokomotív Horgászegyesület (8852 Zákány, Orgona utca 1.) felperesnek – dr. Ludas László ügyvéd (7500 Nagyatád, Hunyadi utca 2.) által képviselt Gyékényes és Környéke Horgász- és Szabadidő Egyesület (8851 Gyékényes, Szabadság tér 7.) alperes ellen jogalap nélküli gazdagodás és kártérítés iránt indított perében a Kaposvári Törvényszék 2018. május 9. napján meghozott 9.P.20.117/2017/50. számú ítélete ellen az alperes 51. sorszám alatt előterjesztett fellebbezése folytán meghozta a következő í t é l e t e t:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét – fellebbezett részében – részben megváltoztatja, és az alperest kötelező marasztalási összeget 13.718.000 (tizenhárommillió-hétszáztizennyolcezer) forintra és annak 2016. szeptember 20. napjától a kifizetés napjáig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegű késedelmi kamatára leszállítja.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított perköltség összegét 1.540.000 (egymillió-ötszáznegyvenezer) forintra leszállítja. Kötelezi a másodfokú bíróság az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 233.220 (kétszázharmincháromezer-kétszázhúsz) forint másodfokú perköltséget.

A feljegyzett fellebbezési illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Sporttárs!

Értesítjük , hogy az egyesületünk közgyűlésére 2019. február hó 26-án 13-órai kezdettel határozatképtelenség esetén 2019. március hó 2-án, 8 óra 30 perckor kerül sor. A közgyűlés helye a Zákány község általános iskolájának termében lesz./temetővel szembeni utca/ (3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes./ Ha azt, az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze./

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló az elmúlt időszak munkájáról /Mogyorósi István/
  2. Beszámoló az elmúlt év gazdálkodásáról. A 2018-évi zárszámadás,vagyonmérleg és a 2019-évi költségvetés ismertetése,elfogadása
  3. A módosított alapszabály ismertetése, elfogadása.
  4. Egyéb események, hozzászólások

Kérjük, hogy az alapszabály értelmében, szíveskedjenek megjelenni a meghatározott időben.

2019.02.07.

Üdvözlettel:

Egyesület Vezetősége